טוענת
אלימות נגד נשים היא תופעה נפוצה בעולם וגם בישראל.
כל נקודה מייצגת אירוע אלימות נגד נשים בישראל אשר פורסם לציבור
הבנתי
צלילים פעילים
על ידי אוראל אסיה